onsdag 30 oktober 2019

Timring inledd

Frosten har nupit och vi fångar möss i pumphuset. Under tidig höst rådde relativ stiltje på Tunet men därefter har vi trappat upp aktiviteten något med fokus alltjämt på grovköket. Stenarna har petats hit och dit för att hamna i lod, våg, vinkel osv

Och till sist, i mitten av oktober, kunde A och T börja timra en smula! En säreget härlig känsla när det abstrakta börjar få konturer och träda fram. 1,5 varv ligger nu. Det var brutalt tungt stundom men gradvis petade vi dit stockarna och vi lade skarvade bitar under långsidorna så det är någorlunda tätt.

Snart hoppas vi bjuda in en riktig timmerman för en brutal bedömning av hur rätt och fel vi gjort.

Parallellt har jag snickrat stomme, golv o lite tak till en vedbod.

Ett par goda grannar har hjälpt till med röjning av en dikeskant och höbalsvagnen har fått tjänstgöra som rissläp.

Tjoddelipom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar