onsdag 13 februari 2019

År 4

Djup snö har det varit på Tunet!
Vintern har varit god, både klimatmässigt och i övrigt. Vi har kunnat vistas på Tunet en hel del och jobba på.


7 februari gräver A för grovköket.


Det har lagts kross för förrådslängan och markberetts även för förädlingsköket.

Vi har börjat röja en åkerkant och kört vedtimmer, och traktorn är hos smeden på väg att få frontlastare.

Bina surrar och står i när vi faller på knä bakom deras visten och lägger örat mot ventilen.

Förmiddag 21 februari rörlägger A för grovköket.

Men nu: Någotslagsplan för året. En minimivariant, dvs vad vi tycker oss kunna genomföra även om oförutsedda händelser begränsar vår förmåga.

TILL SOMMAREN
* ha koll på bina, städa ur, ev stödfodra
* lägga kross för förädlingsköket
* röja stigen till sjön

TILL HÖSTEN
Samma eftermiddag tippas grus 8-16 därpå.
* bygga/riva kupor, skörda+slunga honung, vintra in
* kompaktera krosset o lägga grundsten
* röja åkerkanter

TILL VINTERN
* slå alla ängar o föra bort gräset
* få upp stommen till förädlingsköket, om så behövs med inhyrda krafter