söndag 5 november 2017

Höstvinter

Mer än lovligt lång tid har gått men så kan det vara.

Vi mår fint, även i de korta dagar med vattensjuk mark och omväxlande kyla och rusk vi nu har. Höstvackert är det fortfarande och en morgon vaknade jag av en vild bockbatalj nere på ängen.

Vi har sågat upp timret och lagt på tork i ett hastigt men faktiskt funktionellt konstruerat virkesförråd.

Vi har för hand (dock ej lie) slagit Honungsängen.

Vi har vinterställt bisamhällena (med två stick i min panna).

Vi har dräpt en skogsmus som tagit sig in i husvagnen och där börjat äta upp bland annat ett täcke, min bröllopsrock, en jongleringsboll.


Jag har lagt om taket på dasset (idén att hitta en lösning där vattnet skulle rinna ut genom vindskidan på sidan blev aldrig så långt gången) och experimentellt satt på en hängränna i form av urholkad timmerkant från sågningen ("bak").
Här är Honungsängen nyslagen och med planterad lund, som vi hoppas bli fruktbar.